[gap]

جابجایی عکس‌ها یا لایه‌ها، دوحالت دارد:
حالت اول: جابجایی درون یک پروژه
حالت دوم: جابجایی بین پروژه‌های مختلف

حالت اول – جابجایی عکس یا لایه، درون یک پروژه

این‌کار با ابزار Move انجام می‌شود. وقتی ابزار Move را انتخاب می‌کنید، به دو روش می‌توانید، عکس یا لایه را جابجاکنید.
روش اول: انتخاب ابزار Move و جابجایی لایه با ماوس
روش دوم: انتخاب ابزار Move و جابجایی لایه با کیبورد

برای نمایش این موضوع من از فایل لوگوی سایت madresefanavari.com استفاده کرده‌ام. این پروژه پنج لایه دارد که می‌توانید هرکدام از این لایه‌ها را درون پروژه جابجاکنید.
(لایه چیست؟ پنل لایه‌ها کدام‌است؟ برای آگاهی بیشتر، اینجا کلیک‌کنید.)

روش اول – ماوس: برای جابجایی یک لایه، درون یک پروژه با ماوس، کافیست:
– کلید V را فشاردهید تا ابزار Move انتخاب‌شود (یا روی آیکن ابزار Move در Toolbar، کلیک‌کنید).
– روی لایۀ موردنظر در پنل لایه‌ها کلیک‌کنید تا انتخاب‌شود.
– در صفحۀ اصلی، کلیک را روی محتویات لایۀ انتخاب‌شده نگه‌دارید و آن‌را جابجاکنید (Drag).

نکته: ممکن‌است هنگام جابجایی با ماوس، خطوط بنفشی برای راهنمایی شما ظاهرشوند.
این خطوط SmartGuides نام‌دارند. این راهنماهای‌هوشمند یا SmartGuide ها برای تعییین دقیق جای اشیا بسیار مفیدند. با کمک آن‌ها می‌توانید مکان دقیق عکس‌ها رانسبت به صفحه و مکان عکس‌های دیگر، تنظیم‌کنید.

برای فعال یا غیرفعال‌ کردن SmartGuide ها کافیست:
– از بالای برنامه به منوی View بروید.
– به قسمت Show بروید.
– روی گزینۀ Smart Guides کلیک‌کنید.
بدیهی است گزینه‌های تیک‌دار، Active(فعال) و گزینه‌های بدون تیک، Deactive(غیرفعال) هستند.

روش دوم – کیبورد: برای جابجایی یک لایه، درون یک پروژه با کیبورد، کافیست:
– کلید V را فشاردهید تا ابزار Move انتخاب‌شود (یا روی آیکن ابزار Move در Toolbar، کلیک‌کنید).
– روی لایۀ موردنظر در پنل لایه‌ها کلیک‌کنید تا انتخاب‌شود.
– با دکمه‌های جهتی کیبورد، محتویات لایه را به بالاوپایین ویا چپ‌وراست، منتقل‌کنید.

حالا فرض‌کنید می خواهیم دو یا چند عکس را باهم جابجاکنیم، اما موقعیت فعلیشان نسبت‌به‌هم تغیییرکند. یعنی‌چه؟
یعنی مثلا در عکس زیر، می‌خواهیم هردوعبارت “سیداحسان‌شرفی” و “madresefanavari” را جابجاکنیم، بطوری‌که در جای جدیدشان دقیقا همین موقعیت را نسبت به‌هم داشته‌باشند.

آیا مجبوریم با دقت خیلی‌خیلی‌زیاد فاصلۀ آن‌ها را حفظ‌کنیم؟! مسلما این‌کار چیزی شبیه غیرممکن است. به‌فرض شدنی هم باشد. به‌نظرتان چقدر زمان تلف می‌کند؟
چاره چیست؟
برای حل این مورد، باید لایۀ هردو عبارت را همزمان انتخاب‌کنیم و بعد با ابزار Move، آن‌ها را جابجا‌کنیم.

برای انتخاب دو یا چندلایه باهم، کافیست:
– روی لایۀ اول کلیک‌کنید تا انتخاب‌شود.
– کلید Ctrl (کنترل) را نگه‌دارید.
بدون رهاکردن Ctrl، روی لایه‌های بعدی کلیک‌کنید تا همراه لایۀ اول انتخاب‌شوند.
(انتخاب چندلایه باهم، بیش‌از یک روش دارد. برای دیدن تمامی روش‌ها، اینجا کلیک‌کنید.)

حالا با ابزار Move می‌توان هردولایه را باهم جابجاکرد، بدون آنکه موقعیتشان نسبت به‌هم، ذره‌ای تغییرکند. فرقی نمی‌کند این‌کار را با ماس انجام‌دهید یا کیبورد.

حالت دوم – جابجایی عکس یا لایه، بین پروژه‌ها

فرض‌کنید عکسی دارید از یک سبد رنگارنگ میوه. مثلا می‌خواهید این میوه‌ها را به عکس دیگری اضافه‌کنید و یک تصویر جذاب جدید خلق‌کنید. برای این‌کار لازم‌است لایه‌ها را بین پروژه‌ها جابجاکنید.

به‌دو روش، تصاویر بین پروژه‌ها جابجا می‌شوند.
روش اول: Drag کردن (جابجایی با ماوس)
روش دوم: ترکیب کلید Ctrl با… (جابجایی با کیبورد)

برای نمایش این موضوع، من پنج عکس خوش‌مزه که از قبل دانلود کرده‌ام را باز می‌کنم. برای این‌کار کافیست:
– دکمه‌های Ctrl+O را فشاردهم.
– عکس‌های موردنظر را از کامپیوتر انتخاب‌کنم.
– روی Open کلیک‌کنم تا همه‌شان به‌صورت تب‌های جدا، در فتوشاپ بازشوند.
(برای دیدن آموزش کامل بازکردن عکس، اینجا کلیک‌کنید.)

نکته: تب (Tab) چیست؟
در فتوشاپ هر پروژه یا عکس را به دو صورت می‌توانیم ببینیم.
یا به صورت پنجره‌های شناور (Floating Windws).
یا به‌صورت تب‌های جدا (Tabbed Documents).
تب‌ها در بالای برنامۀ فتوشاپ قراردارند. هر تب دربرگیرندۀ یک پروژه یا عکس است و اطلاعاتی مثل اسم عکس و درجۀ زوم آن را نشان می‌دهد.
تمام محتویات ویرایش، درون یک تب قراردارد.
پنجره‌های شناور هم دقیقا همان کار تب‌ها را می‌کنند، فقط نوع نمایش آن‌ها به‌صورت پنجره‌های جدا از هم است. (برای آگاهی بیشتر، اینجا کلیک‌کنید.)

روش اول: Drag کردن (جابجایی با ماوس)
این روش هم راحت‌تر است و هم رایج‌تر و حرفه‌ای‌تر. برای جابجاکردن لایه‌ها بین پروژه‌ها کافیست:
– از پنل لایه‌ها (سمت راست برنامه)، روی لایۀ عکس کلیک‌کنید تا انتخاب‌شود.
– آن را Drag کنید روی تب دیگر. (کلیک را نگه‌دارید و بکشیدش روی تب دیگر)
– بدون رهاکردن کلیک، روی تب جدید، یک‌ثانیه مکث‌کنید تا وارد محیط آن شوید.
– در صفحۀ تب مقصد، کلیک را رها کنید تا عکس به‌صورت یک لایه، روی پروژه اضافه‌شود.

روش دوم: ترکیب کلید Ctrl با… (جابجایی با کیبورد)
این روش کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما احتمالا با کاربرد آن در نرم‌افزارهای مختلف ازجمله نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word) آشنا هستید. به‌این‌ترتیب که برای انتقال یک عکس یا لایه از یک پروژه به پروژۀ دیگر، کافیست:
– در تب مبدا، روی لایه کلیک‌کنید تا انتخاب‌شود.
– دکمه‌های Ctrl+A را فشاردهید تا همۀ پیکسل‌ها انتخاب یا Select شوند (A = All).
– دکمه‌های Ctrl+C را فشاردهید تا این پیکسل‌ها کپی‌شوند (C = Copy).
– روی تب مقصد کلیک‌کنید تا وارد محیط آن شوید.
– دکمه‌های Ctrl+V را فشاردهید تا عکس اینجا الصاق‌شود (Paste شود).

نکته: به‌همان‌صورت که می‌توانستید درون یک پروژه، چندلایه را باهم جابجاکنید. در جابجایی بین پروژه‌ها هم قادرید این‌کار را انجام‌دهید.
یعنی می‌توانید چند لایه را با هم بین پروژه‌های مختلف جابجاکنید. برای این‌کار کافیست:
– لایه‌های موردنظر را باهم انتخاب‌کنید.
– با یکی از روش‌های فوق (Drag یا Ctrl)، آن‌ها را منتقل‌کنید.