[gap]
شروع پروژه در فتوشاپ دو حالت دارد.
یا یک صفحۀ خالی جدید (New Document) باز می‌کنید تا زمینۀ پروژه‌تان شود. (برای آموزش New Document، اینجا کلیک‌کنید)
یا یک عکس را در محیط فتوشاپ باز می‌کنید. (Open File)

بسته به ورژن فتوشاپی که دارید، ممکن است اولین چیزی که می‌بینید با صفحۀ من متفاوت‌باشد (من از Photoshop CC استفاده‌می‌کنم).

اما فرقی نمی‌کند. خیالتان راحت. بازکردن پروژه در همۀ نسخه‌ها یکسان است.

برای دانلود برنامۀ Photoshop cc اینجا کلیک‌کنید.
برای مشاهدۀ آموزش نصب فتوشاپ اینجا کلیک‌کنید.

برای حالت اول یعنی شروع پروژه با یک صفحۀ جدید (New Document) کافیست:
– دکمه‌های Ctrl+N را بزنید (یا از منوی File، گزینۀ New را انتخاب‌کنید)
– از پنجرۀ بازشده (پنجرۀ New Document)، صفحۀ موردنظرتان را بازکنید. (برای آگاهی بیشتر اینجا کلیک‌کنید)

اما برای حالت دوم یعنی بازکردن عکس با فتوشاپ، دوموقعیت مختلف وجوددارد:
موقعیت اول: بازکردن عکس قبل از بازکردن فتوشاپ (از خارج برنامه)
موقعیت دوم: بازکردن عکس بعد از بازکردن فتوشاپ (در داخل برنامه)

موقعیت اول – بازکردن عکس، قبل‌از اجرای برنامۀ فتوشاپ:

برای اینکه یک عکس را مستقیم با فتوشاپ باز کنید، کافیست:
– روی آن کلیک‌راست کنید.
– از قسمت Open With، روی آیکن فتوشاپ کلیک‌کنید.

موقعیت دوم – بازکردن عکس، داخل برنامۀ فتوشاپ:
بازکردن عکس در داخل فتوشاپ سه بخش دارد:
بخش اول: بازکردن یک عکس در یک پروژه (یا یک تَب = Tab)
بخش دوم: بازکردن چند عکس در چند پروژه (یا چند تَب = Tab)
بخش سوم: بازکردن چند عکس در یک پروژه (یا یک تَب = Tab)

نکته: تب (Tab) چیست؟
در فتوشاپ هر پروژه یا عکس را به دو صورت می‌توانیم ببینیم.
یا به صورت پنجره‌های شناور (Floating Windws).
یا به‌صورت تب‌های جدا (Tabbed Documents).
تب‌ها در بالای برنامۀ فتوشاپ قراردارند. هر تب دربرگیرندۀ یک پروژه یا عکس است و اطلاعاتی مثل اسم عکس و درجۀ زوم آن را نشان می‌دهد.
تمام محتویات ویرایش، درون یک تب قراردارد.
پنجره‌های شناور هم دقیقا همان کار تب‌ها را می‌کنند، فقط نوع نمایش آن‌ها به‌صورت پنجره‌های جدا از هم است. (برای آگاهی بیشتر، اینجا کلیک‌کنید.)

موقعیت دوم – بخش اول:
برای بازکردن یک عکس در یک پروژه یا Tab کافیست:
– دکمه‌های Ctrl+O را بزنید و یا از منوی File، گزینۀ Open را انتخاب‌کنید.
– عکس مورد نظر را از کامپیوتر پیداکنید و روی آن دابل‌کلیک کنید (یا انتخابش کنید و سپس روی گزینۀ Open کلیک‌کنید.)


موقعیت دوم – بخش دوم:
برای بازکردن چند عکس در یک پروژه یا Tab کافیست:
– دکمه‌های Ctrl+O را بزنید (یا از منوی File، گزینۀ Open را انتخاب‌کنید).
– عکس‌های مورد نظر را دسته‌جمعی با ماوس انتخاب‌کنید (یا کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی هر عکس کلیک‌کنید).
– گزینۀ Open یا دکمۀ Enter را بزنید.

نکته: می‌توانید در یک تب، بیش‌از یک عکس داشته‌باشید. یعنی عکس‌های مختلف را در یک پروژه ویرایش کنید. برای این‌کار باید:
– از سمت راست برنامه، روی لایۀ عکس کلیک‌کنید. (در نکتۀ بعدی لایه را معرفی می‌کنم)
– آن را Drag کنید روی تب دیگر. (کلیک را نگه‌دارید و بکشیدش روی تب دیگر)
– روی تب، یک‌ثانیه مکث‌کنید و کلیک را رها کنید.

به‌این‌ترتیب دو عکس در یک تب به‌صورت دو لایۀ جداگانه قرار می‌گیرند.

نکته: اگر به سمت راست برنامه نگاه‌کنید، هر عکسی که در فتوشاپ باز می‌شود، درون یک لایه (Layer) قرار می‌گیرد.
خود این لایه در محیطی به اسم پنل لایه‌ها (Layers Panel) قراردارد.

لایه‌ها و Layers Panel، مهم‌ترین قسمت فتوشاپ هستند. اگر آن‌ها را نمی‌شناسید، حتما اینجا کلیک‌کنید تا توضیحات کامل‌تری بخوانید.

موقعیت دوم – بخش سوم:
بازکردن چند عکس در یک پروژه (یا یک تَب = Tab)
حالاکه یادگرفتید دو عکس را به‌صورت لایه‌های جداگانه در یک پروژه بازکنید، با همین روش می‌توانید هرتعداد عکس را به یک تب اضافه کنید.
اما یک سوال:
اگر مثلا لازم باشد 10 عکس ا بیشتر را در یک تب بازکنیم، آیا راه بهتری وجود ندارد تا وقت کمتری تلف‌‌شود؟
مسلما حرفه‌ای‌ترین نرم‌افزار ویرایش جهان فکری برای این مورد کرده‌است.

بازکردن چند عکس در یک پروژه کافیست:
– از منوی File، به گزینۀ Scripts بروید.
– از آن‌جا روی گزینۀ Load Files into Stack را انتخاب‌کنید.

حالا در پنجرۀ بازشده (پنجرۀ Load Layers) از دو راه می‌توانید عکس‌ها را بازکنید.
راه اول: باز کردن چند فایل (Load Files)
راه دوم: بازکردن فایل‌های یک فولدر (Load a Folder)

راه اول – Files:
– قسمت Use را روی حالت Files قراردهید.
– روی Brows کلیک‌کنید.
– عکس‌های مورد نظر را انتخاب‌کنید تا به‌صورت یک لیست نمایان‌شوند.
– روی OK کلیک‌کنید.

راه دوم – Folder:
– قسمت Use را روی حالت Folder قراردهید.
– روی Brows کلیک‌کنید.
– فولدر مورد نظر را انتخاب‌کنید تا عکس‌های درون آن به‌صورت یک لیست نمایان‌شوند.
– روی OK کلیک‌کنید.